jueves, 4 de marzo de 2010

2/5 Preguntes overtes a María Antonia García-Benau i Esteban Morcillo en Twitter

Preguntes de @plalopez en Twitter
Està a favor o en contra de l'increment de les taxes acadèmiques per l'accés a les noves titulacions?

Resposta: "Implantació de mesures de suport a la incorporació a la Universitat La transició de la cultura de l'ensenyament secundari a les maneres i estils de la vida universitària és una etapa complicada per als nostres estudiants; d'ella depèn bona part de l'èxit del primer curs, tal com constaten estudis recents de la nostra pròpia universitat. Si les Jornades o Plans d'Acollida han estat una pràctica brillant i molt valorada pels estudiants, sembla oportú aprofundir en la idea i caminar cap a una institucionalització de la proposta, amb la finalitat d'eliminar les taxes d'abandó en els primers anys de l'etapa universitària. En aquest sentit, vam apostar per una matèria de 6 crèdits, amb caràcter obligatori per a tots els nostres títols de grau, a cursar en el primer quadrimestre, sota la denominació d'Estratègies d'incorporació a la Universitat. El seu disseny estaria compost per 4 tallers de 1,5 crèdits: un dedicat a tècniques d'estudi i aprenentatge universitari; un altre a familiaritzar als estudiants amb les eines informàtiques més bàsiques: aula virtual, correu, accés a biblioteques i bases de dades, etc.; un tercer al coneixement i sensibilització de la participació dels estudiants en els òrgans de gestió universitària, així com al coneixement de totes les possibilitats de beques i ajudes que es posen a la seua disposició; finalment, un quart taller, serà específic per a cada titulació."

1 comentario:

  1. PREGUNTAS AVIERTAS
    S'atreviria una catedràtica d'universitat, canditata a rectora a escriure una falta com aquesta en castellà? No una, no ... unes quantes vegades

    Pregunta oberta: Que la nostra llengua no es mereix el mateix respecte que qualsevol altra?

    ResponderEliminar